PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W OBWODZIE NR 11

W SEZONIE ŁOWIECKIM 2019/2020

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 225 DĄB w Rogowie

KOMUNIKAT

W związku z zaplanowanymi w dniach 13-15.12.2019 roku polowaniami zbiorowymi dla myśliwych zagranicznych odwołuje się poprzedzające je polowanie zbiorowe przewidziane w dniu 30.11.2019 roku i w dniu 07.12.2019 roku. Odwołuje się również polowanie zbiorowe  w dniu 29.12.2019 roku poprzedzające polowania dla myśliwych zagranicznych  zaplanowane w dniach  02-05.01.2019 roku.

Powyższe podyktowane jest troską o efektywność zaplanowanych polowań dla myśliwych zagranicznych.

 

Lp.

Data

 Godz.

Miejsce zbiórki

Miejsce polowania

Kierownik polowania

Pomocnik Kier. polowania

 Rodzaj zwierzyny

 UWAGI

1.

12.10.2019

sobota

 8.00 -  15.00

Świerzno - leśniczówka

Gmina Świerzno

Eugeniusz Putyrski

Bolesław Kelner

Jeleń, dzik, lis

Rozpoczęcie sezonu

polowań zbiorowych

2.

20.10.2019

niedziela

8.00 – 15.00

Świerzno - leśniczówka

Gmina Świerzno, Dziwnów

Karol Ciszek

Sławomir Balkowski

Jeleń, dzik, lis  
3.

27.10.1019

niedziela

8.00 – 15.00

Pobierowo - leśniczówka

Gmina Rewal, Karnice

Jan Mazur

Tomasz Tasarz

Jeleń, dzik, lis  
4.

09.11.2019

sobota

8.00 – 15.00

Świerzno - leśniczówka

Gmina Świerzno

Mirosław Surma

Karol Ciszek

Jeleń, dzik, lis Hubert
5.

16.11.2019

sobota

8.00 – 15.00

Niczonów - leśniczówka

Gmina Karnice, Rewal

Sylwester Borowski

Jan Mazur

Jeleń, dzik, lis  
6.

24.11.2019

niedziela

8.00 – 15.00

Świerzno - leśniczówka

Gmina Świerzno

Wiesław Szczeblewski

Włodzimierz Zborowski

Jeleń, dzik, lis  
7.

30.11.2019

sobota

8.00 – 15.00

Niczonów - leśniczówka

Gmina Karnice, Świerzno

Sławomir Balkowski

Paweł Konieczka

Jeleń, dzik, lis  
8.

07.12.2019

sobota

8.00 – 15.00

Świerzno - leśniczówka

Gmina Świerzno

Karol Ciszek

Krzysztof Augustyniak

Jeleń, dzik, lis

 
9.

13-15.12.2019

piątek, sobota, niedziela

 

7.30 – 16.00

Pobierowo

Paradiso Park – Damian

Gmina Rewal, Karnice, Świerzno

Karol Ciszek

Eugeniusz Putyrski

Jeleń, dzik, lis

Polowanie dla myśliwych zagranicznych

 

10.

21.12.2019

sobota

8.00 – 15.00

Świerzno - leśniczówka

Gmina Świerzno

Eugeniusz Putyrski

Wiesław Szczeblewski

Jeleń, dzik, lis Wigilijne
11.

29.12.2019

niedziela

8.00 – 15.00

Pobierowo - leśniczówka

Gmina Rewal, Karnice

Bolesław Kelner

Tomasz Tasarz

Jeleń, dzik, lis  
12.

02 - 05.01.

2020 r.

czwartek, piątek, sobota, niedziela

7.30 – 16.00

Pobierowo

Paradiso Park – Damian

Gmina Rewal, Karnice, Świerzno

Karol Ciszek

Eugeniusz Putyrski

 

 

Jeleń, dzik, lis Polowanie dla myśliwych zagranicznych
13.

12.01.2020

niedziela

8.00 – 15.00

Świerzno - leśniczówka

Gmina Świerzno

 

 

Eugeniusz Putyrski

Bartłomiej Siuta

Jeleń, dzik, lis Zakończenie sezonu polowań zbiorowych

 

  UWAGA!

  Kierownik polowania odpowiedzialny jest za przygotowanie polowania ( naganka, psy, oprawa polowania, apteczka, transport zwierzyny ).

  * Koledzy, którzy nie dokonali przestrzelania broni w bieżącym sezonie łowieckim nie zostaną dopuszczeni do udziału w polowaniach zbiorowych.

   (  § 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania ( Dz.U.2005.61.548 z dnia 15      

    kwietnia 2005 r.) – myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i obowiązany jest m. in. do przestrzegania zasady: każdy myśliwy ma obowiązek przystrzeliwania   

    broni co najmniej raz w roku ).

 

Nr telefonów ( służbowych ) członków Zarządu Koła                                                                                              

 

- Kol. Mirosław Surma         - 601 43 24 28

- Kol. Eugeniusz Putyrski    -  502 16 32 54                                                                           Zarząd Koła  

- Kol. Andrzej Bień               -  502 16 32 58, 504 25 93 12

- Kol. Sylwester Borowski  -  502 16 32 48

- Kol. Karol Ciszek                -  609 54 67 69