POLOWANIE ZBIOROWE 23.10.2016 r            

 Drugie polowanie zbiorowe w dniu 23 października br. zostało poprzedzone dwoma pędzeniami w ramach zaplanowanej na 22 i 23 października br.  ogólnopolskiej akcji liczenia (inwentaryzacji) dzików. Akcja  wpisała  się w szereg przedsięwzięć  mających na celu wypracowanie skutecznych metod zwalczania ASF w pogłowiu trzody chlewnej i dzików.  W inwentaryzacji  oprócz Kol. myśliwych udział wzięło 2 członków Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stuchowa. Nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji czuwał przedstawiciel Nadleśnictwa Gryfice.

               Po zakończeniu inwentaryzacji odbyło się polowanie zbiorowe z udziałem 10 myśliwych

i  3 naganiaczy. Strażacy z OSP Stuchowo wyrazili  chęć udziału w polowaniu i zasilili  skromną liczebnie nagankę. W 4 pędzeniach padło 5 strzałów i pozyskano jednego lisa – Kol. Andrzej Bień.  

Po raz kolejny  Kol. Sylwester Borowski zrekompensował sobie brak sukcesów na polowaniu  pozyskaniem  kilka dorodnych kani.

             Po zakończeniu polowania, Kierownik polowania Kol. Karol Ciszek dokonał  dekoracji Króla polowania i podziękował strażakom z OSP Stuchowo za udział w inwentaryzacji dzików i w polowaniu.

              Kol. Sylwester Borowski, Skarbnik Koła (nieformalny intendent ) zadbał o pokrzepienie ciała uczestników polowania zarówno w przerwie pomiędzy pędzeniami jaki i po zakończeniu polowania

i po tradycyjnym pieczeniu kiełbasek i kaszanki nad ogniskiem rozjechano się do domów.

polwanie db rogowo 5.JPGpolwanie db rogowo 8.JPGpolwanie db rogowo 4.JPGpolwanie db rogowo 1.JPGpolwanie db rogowo 7.JPGpolwanie db rogowo 2.JPGpolwanie db rogowo 9.JPGpolwanie db rogowo 6.JPGpolwanie db rogowo 3.JPG